Logo Dom Kultury w Kraśniczynie Dom Kultury w Kraśniczynie

Projekty - Dom Kultury w Kraśniczynie


NASZE PROJEKTY

Projekty realizowane przez Dom Kultury

Poniżej informacje na temat projektów realizowanych przez Dom kultury oraz przetsięwzięć w których Dom Kultury uczestniczył jako współorganizator lub partner. Zapoznaj sie z naszą działalności związaną z relizacją projektów dla mieszkańców Gminy Kraśniczyn.
PROJEKT

Lato w teatrze

Projekt Okno na teatr w Kraśniczynie został zrealizowaliśmy dzięki programowi Lato w teatrze. Jest to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt dofinansowała także Gmina Kraśniczyn, organizator Domu Kultury w Kraśniczynie.

Dzięki współpracy z inicjatywą Okno na teatr, do Kraśniczyna zawitał zespół animatorów, w składzie: Iza Gawęcka, Kasia Pągowska, Zosia Kędra, Arek Pasożyt, Anna Sadowska i Piotr Śnieguła oraz fotograf i filmowiec Michał Wojtarowicz.

W dwutygodniowych warsztatach udział wzięła młodzież w wieku 11- 14 lat, która miała możliwość pracy w dwóch grupach: teatralnej i ekipie do zadań specjalnych. Podczas półkolonii dzieci miały okazję rozwijać się na wielu płaszczyznach poprzez zabawę. Mogły odkryć „na nowo” zakamarki Kraśniczyna, majsterkować i pracować artystycznie. W przygodzie towarzyszyły uczestnikom książki Astrid Lindgren, przede wszystkim Emil i Lotta.

Na zakończenie zaproszono mieszkańców gminy do wspólnej GRY opracowanej przez uczestników półkolonii, obejmującą 6 stacji wypełnionych zadaniami i lokalnymi historiami śladem "Opowieści Wujka Ryśka". W grze wzięli udział mieszkańcy Kraśniczyna i rodziny uczestników.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie siebie, samodzielne wykorzystanie nabytych umiejętności, a przede wszystkim na odkrycie swojej artystycznej drogi.

PROJEKT

Klub Filmowy „W Kinie W Kraśniczynie”

Powstał dzięki otrzymaniu dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z programu operacyjnego: „Upowszechnianie kultury filmowej” w kategorii: Priorytet II - „Inicjatywy filmowe” oraz dotacji z Gminy Kraśniczyn.

Jest to projekt, dzięki któremu mieszkańcy gminy Kraśniczyn mają możliwość zapoznania się z ciekawymi i inspirującymi projekcjami filmowymi, a każdemu ze spotkań towarzyszy gość specjalny, który opowiada o swojej pasji powiązanej tematycznie z fabułą prezentowanego seansu.

Inauguracja Klubu Filmowego rozpoczęła się 18 września o godzinie 18.00 prelekcją poprowadzoną przez Piotra Stelmaszczuka poprzedzająca projekcję filmu „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Pierwszym gościem specjalnym, który miał okazję zachwycić przybyłych gości opowieścią o swojej pasji, był Tomasz Koman – triathlonista i wielokrotny zdobywca tytułu Iron Man.

PROJEKT

Projekcja filmu „Po co ta muzyka”

Projekcja filmu „Po co ta muzyka”, będącego efektem tygodniowych warsztatów prowadzonych w Domu Kultury w Kraśniczynie, w ramach projektu Okno na teatr 2021 zrealizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie. Dom Kultury w Kraśniczynie był partnerem w Projekcie wraz z ośrodkami kultury z gmin: Gorzków, Fajsławice, Łopiennik i Miastem Krasnystaw. Scenariusz filmowy powstał dzięki inspiracjom czerpanym z miejscowych źródeł literackich w postaci archiwów, książek, opowiedzianych historii. Nieodzowną pomocą okazało się także spotkanie z regionalistami, którzy opowiedzieli o tradycjach, historii oraz urokach miejscowości na terenie gminy Kraśniczyn, z których czerpią wenę twórczą. Instruktorką i reżyserką przedsięwzięcia została Iwona Konecka a animatorką Zofia Kędra. Całość projektu koordynowała Izabella Gawęcka. Wspólnymi siłami wraz z dziećmi opracowały piękny, twórczy i inspirujący scenariusz, który dał uczestnikom szansę na wyraz swoich emocji i ekspresji oraz poczucie przynależności do grupy, będącej w stanie stworzyć własne dzieło. Za zdjęcia i montaż odpowiedzialny był Michał Wojtarowicz. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Centrum Kultury Kultura- Interwencje 2021.

PROJEKT

Nasz Dom Kultury

Nasz Dom Kultury, jako partner w projekcie, wziął udział w programie kooperacyjnym KSOW wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Fajsławicach, Gminą Fajsławice oraz Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, który ma na celu poszerzanie wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych wspierającej rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Program był skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich z Lubelszczyzny. Z ramienia projektu w DKK miały miejsce warsztaty rękodzielnicze pt. „Malowane na drewnie -elementy sztuki ludowej regionu lubelskiego” oraz „Igłą malowane - wyszywanki - motywy ludowe” organizowane w ramach operacji pn. ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021. Pozostałe warsztaty miały miejsce w Boniewie. Również w nich uczestniczyła reprezentacja pań z gminy Kraśniczyn. Częścią projektu były także dwa wydarzenia plenerowe, które odbyły się w Centrum Edukacji Zielarskiej w Boniewie. Były to „Biesiada z Szeptuchą” oraz „Jarmark Produktu Tradycyjnego i Rękodzieła. Gminę Kraśniczyn reprezentowały tam panie z kół gospodyń w Anielpolu i Czajkach.