Logo Dom Kultury w Kraśniczynie Dom Kultury w Kraśniczynie

Projekcja filmu „Po co ta muzyka”

Projekcja filmu „Po co ta muzyka”, będącego efektem tygodniowych warsztatów prowadzonych w Domu Kultury w Kraśniczynie, w ramach projektu Okno na teatr 2021 zrealizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie. Dom Kultury w Kraśniczynie był partnerem w Projekcie wraz z ośrodkami kultury z gmin: Gorzków, Fajsławice, Łopiennik i Miastem Krasnystaw. Scenariusz filmowy powstał dzięki inspiracjom czerpanym z miejscowych źródeł literackich w postaci archiwów, książek, opowiedzianych historii. Nieodzowną pomocą okazało się także spotkanie z regionalistami, którzy opowiedzieli o tradycjach, historii oraz urokach miejscowości na terenie gminy Kraśniczyn, z których czerpią wenę twórczą. Instruktorką i reżyserką przedsięwzięcia została Iwona Konecka a animatorką Zofia Kędra. Całość projektu koordynowała Izabella Gawęcka. Wspólnymi siłami wraz z dziećmi opracowały piękny, twórczy i inspirujący scenariusz, który dał uczestnikom szansę na wyraz swoich emocji i ekspresji oraz poczucie przynależności do grupy, będącej w stanie stworzyć własne dzieło. Za zdjęcia i montaż odpowiedzialny był Michał Wojtarowicz. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Centrum Kultury Kultura- Interwencje 2021.

opublikowano
2022-01-09