Logo Dom Kultury w Kraśniczynie Dom Kultury w Kraśniczynie

Nasz Dom Kultury

Nasz Dom Kultury, jako partner w projekcie, wziął udział w programie kooperacyjnym KSOW wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Fajsławicach, Gminą Fajsławice oraz Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, który ma na celu poszerzanie wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych wspierającej rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Program był skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich z Lubelszczyzny. Z ramienia projektu w DKK miały miejsce warsztaty rękodzielnicze pt. „Malowane na drewnie -elementy sztuki ludowej regionu lubelskiego” oraz „Igłą malowane - wyszywanki - motywy ludowe” organizowane w ramach operacji pn. ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021. Pozostałe warsztaty miały miejsce w Boniewie. Również w nich uczestniczyła reprezentacja pań z gminy Kraśniczyn. Częścią projektu były także dwa wydarzenia plenerowe, które odbyły się w Centrum Edukacji Zielarskiej w Boniewie. Były to „Biesiada z Szeptuchą” oraz „Jarmark Produktu Tradycyjnego i Rękodzieła. Gminę Kraśniczyn reprezentowały tam panie z kół gospodyń w Anielpolu i Czajkach.

opublikowano
2022-01-09